Özümüzle Üretiyoruz

Özümüzle Üretiyoruz Projesi

Fiziksel Engelliler Vakfı, 2005 yılından bugüne İŞKUR desteğiyle Özümüzle Üretiyoruz Projesi’ni hayata geçirmektedir. Proje ile engelli bireylerin, başta engel olmak üzere, eğitim, iş tecrübeleri ve vasıflarına uygun iş ortamlarında istihdamı hedeflenmiştir. Ayrıca 4857 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca %3 oranında istihdam yükümlülüğü bulunan iş yerlerine ortamlarına uygun verimli olabilecek engelli iş gücü katkısı sağlanması da amaçlanmıştır.

İstihdam, engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama entegrasyonlarında en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. “Özümüzle Üretiyoruz Projesi”, engelli bireylerin istihdam edilerek, kendi kendilerine yeten, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, üreterek ülke ekonomisindeki yerini almış, özgüveni tam bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle atıl durumda bulunan engelli iş gücünü ülke ekonomisine kazandırmak, toplumsal engelli bilinçlenmesini sağlamak, engellilerin istihdam edilmesini öngören yasaya işlerlik kazandırmak gibi çok yönlü yararın amaçlandığı bir projedir.

Özümüzle Üretiyoruz Projesi ile 2005 yılından bugüne 3493 engelli birey özel sektör kuruluşlarına istihdam edilerek kendi kendilerine yeten bireyler haline getirilmiştir.

Proje, engellilerin iş görüşmesi konusunda sıkça karşılaştığı ulaşım, muhatap bulamama, geri çevrilme gibi sorunları ortadan kaldırmıştır.

Proje sonunda elde edilen başarı ile kamuoyunda engelliler hususunda oluşmuş, engelli bireylerin üretemeyeceği, diğer insanlarla uyum içinde çalışamayacağı vb. ön yargıları ortadan kaldırarak kamuoyu bilinçlenmesini sağlanmıştır.

Özümüzle Üretiyoruz Projesi’nin 1 yıl sürecek olan 10. dönemi 2 Mayıs 2016 başladı.

ÖZÜMÜZLE ÜRETİYORUZ PROJESİ YILLARA GÖRE ÇALIŞMA TABLOSU 

ÇALIŞMA DÖNEMİ

DEĞERLENDİRİLEN ENGELLİ ADAY SAYISI

İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİ ADAY SAYISI

2005

1286

408

2006

1006

492

2007

1598

545

2008

1110

525

2009-2010

1272

564

2011

1001

387

2012-2013

802

280

2013-2014

576

201

2015

377

91

TOPLAM

3493