Muhtaç Aylığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen muhtaç aylığından kimler hangi şartlarla yararlanır?

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara;
a) Sosyal güvencesi olmaması,
b) Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
c) Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
d) Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin Vakıflar Yönetmeliğince belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi halinde muhtaç aylığı bağlanır.
Muhtaçlık aylığı tutarı her yıl değişmekte olup güncel tutarlar www.vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=14 internet adresinde yer almaktadır.