Evde Bakım

Evde bakım hizmetinden kimler faydalanabilir?

a) Engel derecesi %50 ve üzerinde olup, raporlarında “Ağır Engelli” kısmında “ EVET” ibaresi olanlar,

b) Başkasının yardımı ve bakımı olmadan günlük hayatını devam ettirmesi mümkün olmayanlar (yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek)

c) Aile bireylerinin her türlü gelirleri toplamı, birey sayısına bölündüğünde kişi başına düşen gelir bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden az olanlar bakım hizmeti için başvuruda bulunabilir.

Evde bakım hizmeti hangi şartlarda sona erer?

a)     Bakım hizmeti sunulan kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi,

b)     Engelliye bakım hizmeti sunan kişinin bakım planını uygulamaması,

c)     Hanedeki aylık toplam gelirin kişi başına düşen miktarının bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden fazla olması, hallerinde bakım hizmeti sona erer.

İlgili Konular: