Evde Bakım

Evde bakım hizmeti hangi şartlarda sona erer?

a)     Bakım hizmeti sunulan kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi,

b)     Engelliye bakım hizmeti sunan kişinin bakım planını uygulamaması,

c)     Hanedeki aylık toplam gelirin kişi başına düşen miktarının bir aylık net asgari ücretin 2/3’ ünden fazla olması, hallerinde bakım hizmeti sona erer.