ENGELLİ MAAŞI

Engelli istihdamı gerçekleştiren firmalara sağlanan destekler var mıdır?

Engellilerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşvikler de söz konusudur;
a) İşyeri; engelli çalıştırmakla yükümlü ise yükümlülük kapsamında çalıştırdığı engellilerin sigorta priminin işveren payının tamamı,
b) Yükümlülük kapsamının üstünde veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalıştırıyorsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin %50 si hazine tarafından karşılanmaktadır.