Bebekler Solmasın Projesi’ni Gaziantep Nizipten’ten Başlattık

Vakfımız, gönüllü gençlerinden Yaman Ege Ercan’ın ‘’Bebek doğumlarında meydana gelen erken doğum ve yeni doğan sarılığı vakalarının tedavisini amaçlayan sorun önleyici nitelikli projesini’’ ‘’Bebekler Solmasın’’ sloganı ile hayata geçirdi.

Tüm gebeliklerin % 8’inin erken doğum olarak gerçekleşmesi, ayrıca tüm doğumların %60’ında da yeni doğan sarılığının görülmesi ve doğru tedaviler uygulanmaz ise bu sorunların kalıcı hasar vererek engelliliğe ve hatta ölümlere yol açması gerçeğinden yola çıkılarak geliştirilen Projede ilk hedef bölge olarak iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyelilerin geçici olarak barındıkları Gaziantep ili ve çevresi seçildi.

Bu bölgede yapılan saha çalışması sonucu, kamplarda yılda ortalama 500 doğum gerçekleştiği ve çevredeki hastanelerin kapasiteleri üzerinde bir talebe hizmet verdiği görülerek, projeye uygun tıbbi cihazların tedarikine odaklanıldı. Bu aşırı yükün hafifletilmesine katkı yapmak üzere, vakıf kaynaklarından karşılanarak Nizip Devlet Hastanesi’ne bağışlanmak üzere 1 adet Yenidoğan Yoğun Bakım İnkübatörü (kuvöz) ve 2 adet fototerapi cihazı alınımına karar verildi.

Piyasa araştırmaları sonucu, Hindistan’da yerleşik Phoenix Medical Systems Firmasının, Stanford Üniversitesi ile ortaklaşa ürettiği ve kar amacı gütmediği için piyasa koşullarına göre çok daha ekonomik olarak tedarik edilebilen güncel teknolojiye dayalı ürünleri tercih edilerek, ithalatı gerçekleştirildi.
Projenin ilk adımı olarak, 19 Kasım 2015 Saat 11:00 de Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 3 cihazın Nizip Devlet Hastanesine teslimi gerçekleştirildi.
Fiziksel Engelliler Vakfı, ‘’Bebekler Solmasın’’ Projesinin sürdürülebilirliğini bağışçıların katkıları ile sürdürmek üzere, bundan sonraki süreçte gerekli izinleri almak suretiyle projenin kamuoyuna tanıtılmasını ve kitle fonlama yöntemlerinin kullanılmasını hedefliyor.